TỔNG QUAN

DỰ  ÁN NỔI BẬT

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1

KHÔNG GIỚI HẠN

Về loại (căn hộ cao cấp, nhà ở gắn liền với đất, bất động sản mới và cũ,…) và số lượng bất động sản đầu tư.

2

THANH TOÁN

Tỉ lệ thanh toán lần đầu từ 40% – 45% đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Đối với các bất động sản dự án “vàng”, tỉ lệ thanh toán lần đầu là 20% trong vòng 1,5 năm (chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 5%).

3

VAY

Có thể vay mua bất động sản ở mức lãi suất cố định. Cần cung cấp thông tin xác thực về thu nhập để được xét duyệt hồ sơ vay. Cần chuẩn bị nguồn tài chính sẵn sàng để rút ngắn bớt thời gian xét duyệt hồ sơ vay.

4

THUẾ

Có thể vay mua bất động sản ở mức lãi suất cố định.
Cần cung cấp thông tin xác thực về thu nhập để được xét duyệt hồ sơ vay.
Cần chuẩn bị nguồn tài chính sẵn sàng để rút ngắn bớt thời gian xét duyệt hồ sơ vay.

CHI PHÍ CẦN PHẢI TRẢ ĐỂ SỞ HỮU BĐS TẠI CANADA